Proběhlo zasedání Řídícího výboru IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

21. srpna 2011 (ne)

Dne 10. 8. 2011 proběhlo zasedání Řídícího výboru IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Předmětem jednání bylo schválení zahájení aktualizace tohoto IPRM, a to na základě vyhodnocení aktuálního stavu realizace IPRM a jeho čerpání. Příprava návrhu aktualizace IPRM bude probíhat během následujících přibližně dvou měsíců.

Návrh aktualizace bude následně předložen ke schválení Řídícímu výboru a Radě města Olomouce.

Přílohy: