Ukončen příjem žádostí do výzvy č. 25/2011

22. srpna 2011 (po)

V pondělí 22. 8. 2011 byl ukončen příjem projektových žádostí do výzvy č. 25/2011, v rámci níž bylo možno předkládat projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Výzva byla vyhlášena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 20. 6. 2011 a byla zaměřena na dvě aktivity IPRM:

  • Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol
  • Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ