Řídící výbor schválil první etapu aktualizace IPRM

19. října 2011 (st)

V souvislosti s probíhajícím procesem aktualizace IPRM, jehož zahájení bylo schváleno na jednání Řídícího výboru v srpnu 2011, schválil dne 12.10.2011 Řídící výbor podobu první etapy aktualizace IPRM.

Náplní první etapy aktualizace IPRM je převod části nedočerpaných prostředků z IPRM Městské parky do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Konkrétně se jedná o částku ve výši 14 mil. Kč, která je určena pro nově vytvořenou aktivitu 1.2.3 v rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Tyto změny IPRM byly schváleny rovněž v Radě města Olomouce dne 17.10.2011 a nyní čekají na konečné schválení ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.