Vyhlášena výzva č. 28/2011

18. listopadu 2011 (pá)

Ve středu 16.11.2011 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 28/2011 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity IPRM:

  • 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů
  • 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou statutární město Olomouc (SMOl) a organizace zřizované nebo zakládané SMOl. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 17.01.2012.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.