Fyzická realizace všech projektů IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc byla ukončena

31. července 2016 (ne)

Podle harmonogramu IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc měla být fyzická realizace všech individuálních projektů ukončena do 31.07.2016. Tato podmínka byla splněna. V rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc tedy již nelze podávat a realizovat projekty. IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc je v období udržitelnosti.