Vyhlášena výzva č. 19/2010

30. dubna 2010 (pá)

V pondělí 26. 4. 2010 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 19/2010 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity:

  • Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací
  • Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou statutární město Olomouc (SMOl) a organizace zřizované nebo zakládané SMOl. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 25. 6. 2010.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.