Řídící výbor IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc – podléhá Radě města Olomouce (dále RMO).

Na jednání RMO konaném dne 26.1.2016 bylo schváleno následující složení Řídícího výboru IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Členové

 • RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – náměstek primátora
 • RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora
 • JUDr. Martin Major – náměstek primátora
 • Mgr. Filip Žáček – náměstek primátora
 • Ing. Radovan Sítek – vedoucí odboru evropských projektů SMOl
 • Ing. Marek Černý – vedoucí odboru koncepce a rozvoje SMOl
 • Ing. Vladimír Michalička – vedoucí odboru investic SMOl
 • PhDr. Hana Fantová – vedoucí odboru školství SMOL
 • Ing. Jiří Přidal – kvestor UPOl
 • Ing. Ivan Matulík – ředitel ÚRR SM (nehlasující člen)

Kompetence

 • zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé IPRM a jmenuje členy jednotlivých pracovních skupin
 • projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení
 • projednává výběr projektových záměrů a dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města
 • pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, ŘV navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města
 • projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města
 • posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení zastupitelstvu/radě města před jejich předložením řídícímu orgánu ROP Střední Morava
 • zajišťuje koordinaci, realizaci a monitoring IPRM

Usnesení

Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 7. 2016 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 2. 3. 2016 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 15. 1. 2016 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 18. 9. 2015 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 3. 2015 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 18. 2. 2015 Dokument PDF, 0.6 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 24. 11. 2014 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 9. 2014 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 19. 8. 2014 Dokument PDF, 164.6 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 29. 5. 2014 Dokument PDF, 171.9 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 11. 2013 Dokument PDF, 59.7 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 21. 8. 2013 Dokument PDF, 32.9 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 7. 2013 Dokument PDF, 12.8 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 5. 2013 Dokument PDF, 24.7 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 20. 2. 2013 Dokument PDF, 21.4 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 23. 1. 2013 Dokument PDF, 21 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 5. 9. 2012 Dokument PDF, 35.1 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 16. 7. 2012 Dokument PDF, 22.8 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 23. 5. 2012 Dokument PDF, 33.5 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 23. 11. 2011 Dokument PDF, 38.7 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 12. 10. 2011 Dokument PDF, 17.4 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 10. 8. 2011 Dokument PDF, 15.8 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 18. 1. 2011 Dokument PDF, 37.3 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 2. 2010 Dokument PDF, 0.6 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 30. 3. 2009 Dokument PDF, 15.4 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 27. 2. 2009 Dokument PDF, 17 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 12. 1. 2009 Dokument PDF, 13 KB