Řídící struktura IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Pro účely efektivního odborného a administrativního zajištění přípravy a realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc byla ustanovena následující řídící struktura.