Archiv výzev

Vyhlášena výzva č. 28/2011

18. listopadu 2011 (pá)

Ve středu 16.11.2011 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 28/2011 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity IPRM:

  • 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů
  • 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou statutární město Olomouc (SMOl) a organizace zřizované nebo zakládané SMOl. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 17.01.2012.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Ukončen příjem žádostí do výzvy č. 25/2011

22. srpna 2011 (po)

V pondělí 22. 8. 2011 byl ukončen příjem projektových žádostí do výzvy č. 25/2011, v rámci níž bylo možno předkládat projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Výzva byla vyhlášena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 20. 6. 2011 a byla zaměřena na dvě aktivity IPRM:

  • Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol
  • Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ
 

Vyhlášena výzva č. 25/2011

20. června 2011 (po)

V pondělí 20. 6. 2011 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 25/2011 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity IPRM:

  • 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol
  • 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou statutární město Olomouc (SMOl) a organizace zřizované nebo zakládané SMOl. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 22. 8. 2011.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Ukončen příjem žádostí do výzvy č. 19/2010

28. června 2010 (po)

V pátek 25. 6. 2010 ve 12:00 byl ukončen příjem projektových žádostí do výzvy č. 19/2010, v rámci níž bylo možno předkládat projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Výzva byla vyhlášena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 26. 4. 2010 a byla zaměřena na dvě aktivity IPRM:

  • Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací
  • Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů
 

Vyhlášena výzva č. 19/2010

28. června 2010 (po)

V pátek 25. 6. 2010 ve 12:00 byl ukončen příjem projektových žádostí do výzvy č. 19/2010, v rámci níž bylo možno předkládat projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Výzva byla vyhlášena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 26. 4. 2010 a byla zaměřena na dvě aktivity IPRM:

  • Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací
  • Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou statutární město Olomouc (SMOl) a organizace zřizované nebo zakládané SMOl. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 25. 6. 2010.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Pro informace o aktuálních výzvách v rámci jednotlivých tematických operačních programů navštivte stránky www.strukturalni-fondy.cz.