Harmonogram výzev

Pro IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc bylo dosud vyhlášeno 5 výzev ROP Střední Morava:

  • výzva č. 19/2010 pro aktivity 1.1.1 a 1.2.2
  • výzva č. 25/2011 pro aktivity 1.2.1 a 2.1.1
  • výzva č. 28/2011 pro aktivity 1.2.2 a 2.1.1
  • výzva č. 30/2012 pro aktivitu 1.2.3
  • výzva č. 32/2012 pro aktivity 1.2.1 a 2.1.1

Další výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku 2012 a poslední výzvy v rámci ROP Střední Morava ve stávajícím plánovacím období mohou být vyhlášeny nejpozději v prvním čtvrtletí 2013.

Harmonogram výzev tematických operačních programů, do nichž jsou předkládány projekty naplňující aktivity 2.1.2, 3.1.1 a 3.1.2, nebude součástí těchto stránek. Aktuální informace získáte např. na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.