Aktuální výzvy

Součástí této stránky budou informace o aktuálních výzvách v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

V termínu 27.09.2012–28.11.2012 je vyhlášena výzva č. 37 ROP Střední Morava pro aktivity 1.1.1 a 2.1.1 IPRM. Dále je v termínu 12.10.2012–11.12.2012 je vyhlášena výzva č. 38 ROP Střední Morava pro aktivitu 1.2.1 IPRM.

Poslední výzvy v rámci ROP Střední Morava ve stávajícím plánovacím období mohou být vyhlášeny nejpozději v prvním čtvrtletí 2013.

Pro informace o aktuálních výzvách v rámci jednotlivých tematických operačních programů navštivte stránky www.strukturalni-fondy.cz.

Autor: Mgr. Roman Válek