Čerpání prostředků

14. června 2011 (út)

Součástí této stránky bude přehled prostředků čerpaných pouze z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

V rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc bylo doposud schváleno čerpání prostředků žadatelům, kteří uspěli ve výzvách uvedených v následující tabulce.

  OBLAST PODPORY 2.1
  AKTIVITA 1.1.1 AKTIVITA 1.2.1 AKTIVITA 1.2.2 AKTIVITA 1.2.3 AKTIVITA 2.1.1
Aktuální alokace dle IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 108,13 mil. 44,41 mil. 11,22 mil. 14,00 mil. 82,79 mil.
Výzva č. 19/2010 Alokace ve výzvě 105,81 mil. - 26,45 mil. - -
Schváleno k čerpání 33,78 mil. - 8,59 mil. - -
Výzva č. 25/2011 Alokace ve výzvě - 39,20 mil. - - 34,60 mil.
Schváleno k čerpání - 25,75 mil. - - 14,49 mil.
Výzva č. 28/2011 Alokace ve výzvě - - 14,30 mil. - 17,00 mil.
Schváleno k čerpání - - 3,09 mil. - 4,43 mil.
Výzva č. 30/2012 Alokace ve výzvě - - - 14,00 mil. -
Schváleno k čerpání - - - 14,00 mil. -
Výzva č. 32/2012 Alokace ve výzvě - 12,00 mil. - - 13,00 mil.
Schváleno k čerpání - 6,51 mil. - - 4,80 mil.
Zbývá vyčerpat 74,22 mil. 12,15 mil. 0 0 59,07 mil.

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč.