Cíle, opatření a alokace

Globálním cílem IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc je podpora socioekonomických funkcí centra jako akcelerátora růstu a rozvoje s pozitivním dopadem na území regionu.

Globální cíl je rozdělen do tří specifických cílů dále rozčleněných na jednotlivá opatření, která náplň globálního cíle konkretizují.

Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů Aktivita 1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ Aktivita 2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání Aktivita 3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Aktivita 3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

Alokace

  Aktivita Dotace Vlastní zdroje Celkem mil. EUR
mil. EUR % mil. EUR %
Regionální operační program 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací 4,41 85 0,78 15 5,19
1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol 1,81 85 0,32 15 2,13
1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů 0,46 85 0,08 15 0,54
1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity 0,57 40 0,86 60 1,43
2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ 3,38 85 0,60 15 3,98
Celkem za Regionální operační program 8,89 79 2,34 21 11,23
Tematické operační programy 2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání 215,02 100 0 0 215,02
3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum,vývoj a inovace 240,43 100 0 0 240,43
3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 152,55 100 0 0 152,55
Celkem za tematické operační programy 608,00 100 0 0 608,00

Pozn.: U jednotlivých aktivit financovaných z Regionálního operačního programu je uvedeno maximální procento čerpání dotace pro každý dílčí projekt, tj. 85 %. V situaci, kdy budou prostředky ze strukturálních fondů vyčerpány, budou projekty dofinancovány z vlastních zdrojů žadatele, aby se podařilo dodržet podmínku Evropské komise pro minimální velikost integrovaného plánu v celkové hodnotě min. 10 mil. EUR.