Finanční plán

14. června 2011 (út)

Pro realizaci jednotlivých aktivit v rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc je nastaven finanční plán, který zobrazují následující tabulky:

Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

  Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech
(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP)
aktivita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem CZV Celkem dotace
CZV dotace ROP CZV dotace ROP CZV dotace ROP CZV dotace ROP CZV dotace ROP CZV dotace ROP
1.1.1 0 0 0 0 0 2 207 973 1 876 777 2 984 262 2 536 623 0 0 0 0 5 192 235 4 413 400
1.2.1 0 0 0 0 0 939 905 798 919 609 541 518 110 174 828 148 504 408 164 346 939 2 132 438 1 812 572
1.2.2 0 0 0 390 039 331 533 0 0 148 550 126 268 0 0 0 0 538 589 457 851
1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 1 428 573 571 429 0 0 0 0 1 428 573 571 429
2.1.1 0 0 0 0 0 549 567 467 132 787 906 669 720 2 039 416 1 733 503 598 436 508 671 3 975 325 3 379 026
Způsobilé výdaje celkem 0 0 0 390 039 331 533 3 697 445 1 142 828 5 958 832 4 422 150 2 214 244 1 882 107 1 006 600 855 610 13 267 160 10 634 228
IPRM celkem 13 267 160 10 634 228

Plán čerpání finančních prostředků z jiných operačních programů dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

  Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech
(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného OP)
aktivita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
2.1.2 0 11 292 358 32 083 021 63 357 162 59 984 225 43 594 153 4 708 870 215 019 789
3.1.1 0 15 942 081 32 020 695 113 442 082 61 612 245 17 227 143 189 388 240 433 633
3.1.2 0 462 247 9 412 174 39 079 796 58 586 939 38 781 703 6 231 785 152 554 643
Způsobilé výdaje celkem 0 27 696 686 73 515 889 215 879 040 180 183 409 99 602 998 11 130 043 608 008 065
IPRM celkem 608 008 065

Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem (v EUR)

  Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
Způsobilé výdaje 0 27 696 686 73 905 928 219 576 485 186 142 241 101 817 242 12 136 643 621 275 225
Způsobilé výdaje celkem 621 275 225
IPRM celkem 621 275 225