Prioritní osy

5. října 2016 (st)

Opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací

Aktivita 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací

 • Aktivita řeší revitalizaci stávajícího technického stavu náměstí, komunikací, chodníků a inženýrských sítí, dojde k jejich zhodnocení v podobě zlepšení vzhledu, doplnění mobiliáře, oživení zeleně a zpříjemní jejich využívání. Touto investicí dojde k posílení funkčnosti vysoce využívaných lokalit, jež jsou výchozím bodem pro využití veřejných služeb nebo nákupy zboží občanů i návštěvníků města.
 • Financující operační program – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Opatření 1.2 Regenerace a rozšíření volnočasové infrastruktury

Aktivita 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol

 • Aktivita řeší rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury a její zpřístupnění veřejnosti, díky čemuž se podaří městu vytvořit příjemnější místo k životu, podnikání i návštěvě. Revitalizace ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti přispěje k aktivnějšímu využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel.
 • Financující operační program – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Aktivita 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů

 • Aktivita řeší rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury, zejména revitalizací nevyužívaných chodníků, cest, komunikací a prostranství. Vybudováním in-line stezek či freestylového areálu se zpřístupní další prostory s možností využívání veřejností k trávení volného času, městu se tedy podaří vytvořit příjemnější místo k životu, podnikání i návštěvě. Vybudování sítě pro in-linové bruslení nabídne zájemcům nejen další možnost aktivního trávení volného času, ale také podpoří uplatňování zdravého životního stylu a umožní cíleně zlepšit přitažlivost a životní prostředí města.
 • Financující operační program – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Aktivita 1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity

 • Aktivita řeší rozšíření, zkvalitnění a modernizaci volnočasové infrastruktury, zejména revitalizací zastaralých sportovních areálů a prostranství. Rekonstrukcí a novou výstavbou dojde ke zlepšení a rozšíření možností k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města v oblasti nejen sportovní, ale i různých společenských a kulturních akcí. Dojde také k významné estetické úpravě areálu v centru města, což zvýší jeho atraktivitu nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky města. Tím dojde rovněž ke zvýšení možnosti aktivního trávení volného času a tím k významné prevenci sociálně patologických jevů a kriminality zejména u mládeže. Aktivita podpoří uplatňování zdravého životního stylu i umožní cíleně zlepšit přitažlivost a životní prostředí města.
 • Financující operační program – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Opatření 2.1 Podpora vzdělávacího potenciálu

Aktivita 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ

 • Aktivita se zaměřuje na vytváření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce. V rámci realizace projektů bude řešeno rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol a vybudování nových prostor doplněných o moderní vyučovací techniku. To umožní výuku nových netradičních předmětů, rozšíření tělesné výchovy a mohou vzniknout i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.
 • Financující operační program – Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Aktivita 2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání

 • Aktivita se zaměřuje na vytváření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce podporou tvorby a rozšíření vzdělávacích programů. V rámci realizace projektů bude řešeno rozšíření výuky nových netradičních předmětů, mohou vzniknout i nové programy a kurzy pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace. Možnost tvorby nových výukových programů umožní zlepšit nabídku vzdělávacích programů a zvýší atraktivnost škol.
 • Financující operační programy – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Opatření 3.1 Podpora výzkumu, vývoje a inovačního potenciálu

Aktivita 3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

 • Aktivita se zaměřuje na aktivní přístup k výzkumným a inovativním záměrům s cílem rozvíjet a podporovat spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru. Aktivita řeší podporu výzkumu a vývoje, který hraje významnou roli v dalším rozvoji města a zvýšení atraktivnosti pro studenty i podnikatele. Vybudování moderních prostor pro výzkumné aktivity umožní studentům i výzkumným pracovníkům usilovat o vytváření inovativních přístupů a objevů. Podpora rozvoje inovací a technologického rozvoje aplikovaného v praxi je nezbytnou základnou pro akceleraci ekonomického rozvoje.
 • Financující operační programy – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Operační program Podnikání a inovace

Aktivita 3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

 • Aktivita se zaměřuje na aktivní přístup k výzkumným a inovativním záměrům s cílem rozvíjet a podporovat spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru. Aktivita řeší podporu výzkumu a vývoje, který hraje významnou roli v dalším rozvoji města a zvýšení atraktivnosti pro studenty i podnikatele.
 • Financující operační programy – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Operační program Podnikání a inovace

Harmonogram realizace jednotlivých aktivit IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Realizace aktivity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivita 1.1.1                                                        
Aktivita 1.2.1                                                        
Aktivita 1.2.2                                                        
Aktivita 1.2.3                                                        
Aktivita 2.1.1                                                        
Aktivita 2.1.2                                                        
Aktivita 3.1.1                                                        
Aktivita 3.1.2