Základní informace o IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány: Více ...

Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Harmonogram výzev

V současné době není plánována žádná výzva pro projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Zařazení projektu do IPRM

Do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc je možné průběžně doplňovat projektové záměry.
Více informací a formulář projektového záměru naleznete zde »

 
 

Aktuality

31ČER2016

Podle harmonogramu IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc měla být fyzická realizace všech individuálních projektů ukončena do 31.07.2016. Tato podmínka byla splněna. V rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc tedy již nelze podávat a realizovat projekty. IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc je v období udržitelnosti. Více »

13LED2012

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil na svém jednání konaném dne 12.12.2011 první etapu aktualizace IPRM realizovaných statutárním městem Olomouc. Náplní první etapy aktualizace IPRM byl převod části nedočerpaných prostředků z IPRM Městské parky do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ve výši 14 mil. Kč. Více »

18LIS2011

Ve středu 16.11.2011 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 28/2011 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Více »

Kompletní přehled »