Aktuality

název článku:

datum:
13. srpna 2013 (út)
perex:

V úterý 13. 8. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 45/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, aktivita A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit. Individuální projekty musí naplňovat IPRÚ Olomouc - aktualizace. Celý článek »


název článku:

datum:
2. července 2013 (út)
perex:

Statutární město Olomouc vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů pro nově navrhovanou aktivitu A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit Integrovaného plánu rozvoje území města Olomouce (IPRÚ Olomouc), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Celý článek »


název článku:

datum:
14. června 2013 (pá)
perex:

Dne 29. 4. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 42/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. Celý článek »


název článku:

datum:
14. ledna 2013 (po)
perex:

Statutární město Olomouc vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů pro aktivitu A2 Rozvoj turistických cílů na území města Integrovaného plánu rozvoje území města Olomouce (IPRÚ Olomouc), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Celý článek »


název článku:

datum:
11. června 2012 (po)
perex:

V pondělí 11. 6. 2012 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 33/2012 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1. Individuální projekty musí naplňovat IPRÚ Olomouc - aktualizace. Celý článek »


název článku:

datum:
16. března 2012 (pá)
perex:

Dne 28.02. 2012 proběhlo třinácté zasedání Řídícího výboru IPRÚ Olomouc, na kterém byla schválena Roční zpráva o postupu realizace IPRÚ Olomouc a byly vzaty na vědomí informace o připravenosti projektů naplňujících IPRÚ Olomouc – aktualizace (viz Usnesení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc uvedené v příloze).


název článku:

datum:
12. srpna 2011 (pá)
perex:

Nové projekty podané do Integrovaného plánu rozvoje Olomouc se budou realizovat podle aktualizovaného dokumentu IPRÚ Olomouc.  Celý článek »


název článku:

datum:
14. července 2011 (čt)
perex:

Dne 29. 6. 2011 proběhlo dvanácté zasedání Řídícího výboru IPRÚ Olomouc, na kterém byl schválen návrh aktualizovaného dokumentu IPRÚ Olomouc (viz Usnesení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc uvedené v příloze)

 


název článku:

datum:
14. července 2011 (čt)
perex:

Dne 7. 7. 2011 bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu aktualizovaného dokumentu IPRÚ Olomouc. V rámci řízení byla zasláno několik připomínek ze strany Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, přičemž žádná z nich nebyla ze strany zpracovatele aktualizovaného dokumentu IPRÚ Olomouc akceptována. Vypořádání těchto připomínek ze strany zpracovatele naleznete v přiloženém dokumentu.


název článku:

datum:
28. června 2011 (út)
perex:

Dne 28. 6. 2011 proběhlo ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce veřejné projednání aktualizovaného dokumentu IPRÚ Olomouc, v rámci kterého byla možnost vznést případné připomínky k návrhu aktualizace. Celý článek »


Stránky: {1, 2 , 3 , 4}      další »