Vyhlášena výzva č. 42/2013

14. června 2013 (pá)

Dne 29. 4. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 42/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu.

V rámci specifického cíle "Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch" byla tato výzva zaměřena na aktivitu "Rozvoj turistických cílů na území města" v rámci IPRÚ Olomouc.

Oprávněným žadatelem o dotaci bylo Statutární město Olomouc.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí byl 31.5.2013 do 12 hodin. V tomto termínu SMOl předložil 2 projektové žádosti:

  • Africký tropický pavilon
  • Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg"