Sběr projektových záměrů pro aktivitu A3

2. července 2013 (út)

Sběr projektových záměrů pro aktivitu A3

Statutární město Olomouc vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů pro nově navrhovanou aktivitu A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit Integrovaného plánu rozvoje území města Olomouce (IPRÚ Olomouc), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Lze předložit i další projektové záměry, které nejsou v souladu s uvedenou aktivitou, ale mohou přispět k rozvoji cestovního ruchu na území města Olomouce.

Cílem této výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území města, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. Sběr projektových záměrů nahrazuje veřejné projednání aktualizace IPRÚ Olomouc.

Oprávnění žadatelé u A3 jsou organizace, instituce a sdružení, které vlastní či spravují kulturní památky, mimo A3 všechny subjekty uvedené v programovém dokumentu ROP Střední Morava, oblasti podpory 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu.

Sběr projektových záměrů proběhne v termínu od 3. 7. 2013 do 17. 7. 2013, vyplněním formuláře projektového záměru.

Přílohy: