Vyhlášena výzva č. 45/2013

13. srpna 2013 (út)

V úterý 13. 8. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 45/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, aktivita A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit. Individuální projekty musí naplňovat IPRÚ Olomouc - aktualizace.

Oprávnění žadatelé/příjemci dotace jsou nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace), žadatelem může být pouze vlastník kulturní památky.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (Jeremenkova 40b, Olomouc) je 12. 9. 2013 do 12 hodin.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách www.rr-strednimorava.cz