Dokument IPRÚ Olomouc aktualizace

V roce 2011 bylo přistoupeno k aktualizaci dokumentu IPRÚ Olomouc, který se po schválení stal výchozím podkladem pro směřování intervencí z podoblasti podpory 3.1.1 „Integrovaný rozvoj cestovního ruchu“ a podoblasti podpory 3.3.1 „Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1“ ROP Střední Morava v letech 2011-2014.

Integrovaný plán rozvoje území Olomouc – aktualizace byl schválen:

  • Řídícím výborem IPRÚ Olomouc dne 29.6.2011 (usnesení č: 36/ŘV12/11)
  • Radou města Olomouce dne 19.7. 2011 (usnesení č: 40)
  • Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dne 27.7.2011(usnesení č.: 250/VRR27/11)

Dokument IPRÚ Olomouc aktualizace

Příloha: Dokument IPRÚ Olomouc - aktualizace duben 2013 Dokument PDF, 946 kB
Příloha: Dokument IPRÚ Olomouc - aktualizace červenec 2011 Dokument PDF, 339 kB
Příloha: Dokument IPRÚ Olomouc aktualizace - po Změně č. 1 Dokument PDF, 339 kB

 

Dokument IPRÚ Olomouc (před aktualizací)

Výchozím podkladem k vypracování IPRÚ Olomouc byl Program rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2008–2013, který byl zpracován v průběhu srpna 2007 až ledna 2008. Dalším podkladovým materiálem byla Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu města Olomouce zpracovaná katedrou Regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně v únoru 2008.

V úterý 4. března 2008 proběhlo veřejné projednání v rámci zpracování IPRÚ Olomouc. Zúčastnění byli seznámeni s průběhem zpracování a obsahem IPRÚ Olomouc. Všechny subjekty (zájmová sdružení právnických osob, nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty) působící v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce pak mohly po dobu 5 pracovních dnů podávat připomínky ke Konceptu IPRÚ Olomouc verze 1. Tyto připomínky byly v dokumentu zohledněny.

Dne 18. března 2008 proběhlo zasedání Řídícího výboru IPRÚ Olomouc, na kterém bylo schváleno vymezení aktivit a jejich alokace předkládaných do podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a do podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území Olomouce. Zároveň byl schválen IPRÚ Olomouc jako celek a bylo navrženo jeho projednání RMO 25. 3. 2008.

Dne 31. března 2008 byla na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, územní pracoviště Olomouc předložena projektová žádost IPRÚ Olomouc. Žádost byla předložena v rámci výzvy č. 02/2007 ROP Střední Morava, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu.

Dne 25. června 2008 byl IPRÚ Olomouc Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválen usnesením číslo 101/VRR16/08 k realizaci.

Dokument IPRÚ Olomouc (před aktualizací)

Příloha: Dokument IPRÚ Olomouc - po Změně č. 2 Dokument PDF, 1.4 MiB
Příloha: Dokument IPRÚ Olomouc - po Změně č. 1 Dokument PDF, 1.4 MiB
Příloha: Dokument IPRÚ Olomouc - schválený dokument Dokument PDF, 1.4 MiB

Změny IPRÚ Olomouc (před aktualizací)

Příloha: Změna č. 1 IPRÚ Olomouc Dokument PDF, 257 kB
Příloha: Změna č. 1 IPRÚ Olomouc - Příloha č. 3 Dokument PDF, 70 kB
Příloha: Změna č. 1 IPRÚ Olomouc - Příloha č. 4 Dokument PDF, 28 kB

Příloha: Změna č. 2 IPRÚ Olomouc Dokument PDF, 277 kB