Doporučení IPRÚ Olomouc

Často kladené otázky a odpovědi

Jakým způsobem aktualizace IPRÚ Olomouc přispěje k rozvoji cestovního ruchu?

V aktualizaci IPRÚ Olomouc jsou stanoveny aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj potenciálu historického jádra města Olomouce a na rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury pro cestovní ruch. Realizace těchto aktivit má za cíl zvýšení návštěvnosti a příjmů z cestovního ruchu.
Celkově je na rozvoj cestovního ruchu v letech 2011-2014 vyčleněna dotace z ROP Střední Morava ve výši více jak 105 mil. Kč.
Aktualizaci IPRÚ Olomouc naleznete zde.

Kde získáme aktuální informace o vyhlášených či připravovaných výzvách vztahujících se k aktivitám v rámci IPRÚ Olomouc?

Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách IPRÚ Olomouc – harmonogram výzev, dále na stránkách Statutárního města Olomouc (www.olomouc.eu), a na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (www.rr-strednimorava.cz).

S případnými dotazy se můžete kdykoli obrátit i na manažera IPRÚ Olomouc:

Ing. Iva Hubálková
Odbor evropských projektů
Magistrát města Olomouce
Barvířská 1 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 487 610 | mobil: 734 418 939
e-mail:

Kde získáme aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP SM) a o možnostech, které nabízí?

Informace lze získat na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz, kde je i možnost zadat nový dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře, či přímo od pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Kontakty (e-mail, telefon) naleznete na webových stránkách. Vaše dotazy Vám rádi zodpoví také osobně pracovníci v Olomouci či ve Zlíně.

Jaká bude maximální výše dotace ze strukturálních fondů Evropské unie?

Maximální výše dotace ze strukturálních fondů může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Záleží však na zaměření a aktivitách projektu. Bude posuzováno, zda projekt nezakládá veřejnou podporu a zda tedy nenarušuje hospodářskou soutěž. V takovém případě bude dotace krácena pravděpodobně na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu. Případně bude také posuzována ziskovost projektu.

Po jakou dobu bude sledována udržitelnost výsledků projektu?

Z evropské legislativy vyplývá povinnost uchovat výsledky projektu 5 let od ukončení realizace projektu.

Které výdaje budou způsobilé a od kterého data?

Metodika způsobilých výdajů včetně přesného výčtu způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude součástí dokumentace pro žadatele zveřejněné před každou výzvou. Problematika způsobilosti výdajů se úzce váže na problematiku veřejné podpory. Předpokládá se, že naprostá většina výdajů bude způsobilá od posouzení žádosti na Úřadě Regionální rady.

Užitečné odkazy