Princip partnerství a spolupráce při realizaci IPRÚ Olomouc

30. června 2009 (út)

Princip partnerství a spolupráce při realizaci IPRÚ Olomouc

Statutární město Olomouc s úspěšnými žadateli o dotaci na realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc poskytnuté z ROP SM uzavírá Smlouvu o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc.

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc. Účelem této smlouvy je pomoc partnerovi při realizaci individuálního projektu v souladu se schváleným IPRÚ Olomouc a zároveň monitoring realizace projektu v zájmu naplnění indikátorů a cílů specifikovaných v dokumentu IPRÚ Olomouc.