Manažer IPRÚ Olomouc

17. ledna 2013 (čt)

Dne 12. 11. 2008 byla Řídícím výborem IPRÚ Olomouc jmenována manažerem IPRÚ Olomouc Ing. Lucie Vlčková. Od 1. 8. 2009 nahradil Ing. Lucii Vlčkovou na pozici manažera IPRÚ Olomouc .

Od 8. 7. 2010 nahradila Mgr. Romana Válka na pozici manažera IPRÚ Olomouc .

Od 25. 7. 2011 nahradil Bc. Hanu Opletalovou na pozici manažera IPRÚ Olomouc

Od 24. 4. 2012 nahradila Ing. Davida Střítezského na pozici manažera IPRÚ Olomouc

Od 1. 10. 2012 je manažerem IPRÚ Olomouc opět  , která se vrátila po rodičovské dovolené.

 

 

Kompetence:

 • podnět ke svolání Řídícího výboru na základě potřeby vyplývající z přípravy a realizace IPRÚ Olomouc
 • komunikace s poskytovatelem dotace

Odpovědnost:

 • informování veřejnosti o přípravě a realizaci IPRÚ Olomouc
 • účast na jednání Řídícího výboru a jejich technické zabezpečení včetně zajištění zápisu z jednání ŘV, rozeslání všem členům a zveřejnění na webových stránkách města Olomouce
 • monitorování IPRÚ Olomouc jako celku a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci IPRÚ Olomouc řídícímu orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
 • koordinace a kontrola aktivit jednotlivých partnerů zapojených do IPRÚ Olomouc
 • poskytování metodické pomoci partnerům při realizaci projektů
 • průběžný monitoring plnění monitorovacích ukazatelů IPRÚ Olomouc
 • informování veřejnosti o průběhu realizace IPRÚ Olomouc
 • zajišťování činností a dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
 • příprava podkladů pro RMO
 • zajištění strategického hodnocení IPRÚ Olomouc
 • příprava žádostí o změnu IPRÚ Olomouc

Přílohy:

ikona (Dokument DOC, 44.5 KB)