Pracovní skupina IPRÚ Olomouc

30. června 2009 (út)

Hlavní poradní orgán přípravy IPRÚ Olomouc. V případě potřeby lze pracovní skupinu zřídit kdykoli, toto je v kompetenci Řídícího výboru IPRÚ Olomouc.

Kompetence:

 • připravit podklady pro rozhodování Řídícího výboru IPRÚ Olomouc
 • připomínkovat dílčí výstupy IPRÚ Olomouc
 • připomínkovat nastavení aktivit a finančních alokací
 • připomínkovat zařazení projektových námětů na indikativní seznam
 • vyjadřovat se ke skutečnostem na žádost Řídícího výboru IPRÚ Olomouc
 • diskutovat v rámci Pracovní skupiny IPRÚ Olomouc a tvořit stanoviska za Pracovní skupinu IPRÚ Olomouc

Odpovědnost:

 • informovat o činnosti Pracovní skupiny IPRÚ Olomouc všechny instituce a subjekty, jež jsou zastoupeny v Pracovní skupině IPRÚ Olomouc
 • zprostředkovávat zpětnou vazbu od jednotlivých subjektů a institucí vůči Pracovní skupině IPRÚ Olomouc a Řídícímu výboru IPRÚ Olomouc
 • řádné a včasné plnění úkolů zadaných Řídícím výborem IPRÚ Olomouc

Složení:

Jednotliví členové Pracovní skupiny byli osloveni k účasti v Pracovní skupině a složení Pracovní skupiny bylo schváleno Radou města Olomouce.

 • Ing. Vladimír Pokorný – náměstek primátora SMOl
 • RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. – náměstek primátora SMOl
 • Mgr. Karin Oklešťková – vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů a informací MmOl
 • Mgr. Miloslava Nováková – oddělení cestovního ruchu Odboru vnějších vztahů a informací MmOl
 • Bc. Jitka Lučanová – vedoucí oddělení informační centrum Olomouc
 • Mgr. Josef Línek – vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MmOl
 • Mgr. Barbora Králíková – předsedkyně komise cestovního ruchu
 • Michal Kovář – člen komise cestovního ruchu
 • Mgr. Djamila Králíková – ředitelka Sdružení cestovního ruchu Střední Morava
 • Alena Křetínská - vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Ing. Halina Kotíková – UP Olomouc
 • RNDr. Ivan Marek – m-ARK
 • Eva Hrušková – hotel Flora
 • Hana Labská – ZOO Olomouc
 • Mgr. Miroslav Petřík – místopředseda Sdružení cestovního ruchu Střední Morava
 • Ing. Jitka Brabcová, Ph.D. – vedoucí oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Mgr. František Chupík – Národní památkový ústav Olomouc
 • Ing. Radovan Sítek – vedoucí odboru evropských projektů MmOl
 • Ing. Jana Nováková – oddělení hospodářského rozvoje Odboru koncepce a rozvoje MmOl
 • Mgr. Štěpán Sittek – Arcibiskupství olomoucké
 • Ing. Lucie Vyroubalová – odbor evropských projektů