Řídící výbor IPRÚ Olomouc

5. května 2014 (po)

Nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRÚ Olomouc – podléhá Radě města Olomouce (dále RMO).

Na prvním jednání Řídícího výboru IPRÚ Olomouc dne 3. 3. 2008 byl schválen jednací řád Řídícího výboru IPRÚ Olomouc.

Kompetence

 • řídit, dohlížet a kontrolovat provádění aktivit přípravy a realizace IPRÚ Olomouc
 • navrhovat zřízení Pracovní skupiny IPRÚ Olomouc
 • schvalovat harmonogram a obsah aktivit přípravy IPRÚ Olomouc
 • být informován o všech aktivitách a výstupech Pracovní skupiny, vznášet připomínky k výstupům Pracovní skupiny a vyžadovat nápravu nedostatků
 • účastnit se jednání Pracovní skupiny
 • připomínkovat dílčí výstupy IPRÚ Olomouc
 • schvalovat výběr aktivit a konečnou podobu IPRÚ Olomouc
 • schvalovat změny IPRÚ Olomouc a předložit RMO ke schválení žádosti o podstatné změny IPRÚ Olomouc
 • schvalovat průběžnou zprávu a závěrečnou zprávu k realizaci IPRÚ Olomouc

Odpovědnost

 • řádné a včasné splnění aktivit nutných pro přípravu a realizaci IPRÚ Olomouc
 • řízení a kontrola aktivit Pracovní skupiny
 • řešení problémů při přípravě a realizaci IPRÚ Olomouc
 • včasné a úplné informování RMO o přípravě a realizaci IPRÚ Olomouc
 • zajištění provedení strategického hodnocení IPRÚ Olomouc k 31. 7. 2010
 • zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků IPRÚ Olomouc po dobu 5 let ode dne finančního ukončení IPRÚ Olomouc

Složení

Složení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc schválila dne 11. 1. 2011 RMO. Na ustavujícím jednání Řídícího výboru IPRÚ Olomouc dne 21. 2. 2011 byl předsedou Řídícího výboru IPRÚ Olomouc zvolen RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Olomouc odpovědný za oblast cestovního ruchu.

Dne 19. 7. 2011schválila RMO změnu ve složení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc.

 • RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. – náměstek primátora
 • RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora
 • RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – člen Rady města Olomouce
 • PhDr. Marcela Hanáková – členka Rady města Olomouce
 • Ing. Jaromír Czmero – člen Zastupitelstva města Olomouce
 • Bc. Daniela Horňáková – vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MMOl
 • Ing. Radovan Sítek – vedoucí odboru evropských projektů MMOl

Usnesení

Příloha: Usnesení Řídícího výboru 24. 3. 2014 Dokument PDF, 0.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 30. 10. 2013 Dokument PDF, 0.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 7. 2013 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 7. 3. 2013 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 17. 9. 2012 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 16. 7. 2012 Dokument PDF, 0.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 28. 2. 2012 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 29. 6. 2011 Dokument PDF, 0.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 21. 3. 2011 Dokument PDF, 1.2 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 21. 2. 2011 Dokument PDF, 0.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 27. 7. 2010 Dokument PDF, 17.5 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 14. 5. 2010 Dokument PDF, 29 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 14. 4. 2010 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 27. 1. 2010 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 27. 11. 2009 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 24. 6. 2009 Dokument PDF, 0.6 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 12. 11. 2008 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 18. 3. 2008 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 3. 3. 2008 Dokument PDF, 0.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 29. 6. 208 Dokument PDF, 0.3 MB