Řídící struktura IPRÚ Olomouc

12. prosince 2009 (so)

Pro účely efektivního odborného a administrativního zajištění přípravy a realizace IPRÚ Olomouc byla ustanovena následující řídící struktura, kterou schválila Rada města Olomouce na schůzi konané dne 26. 2. 2008.