Schválené projekty IPRÚ Olomouc

16. ledna 2012 (po)

Níže jsou uvedeny projekty, které byly schváleny Výborem Regionální rady regionu soudržnosti k dopracování, ale s příjemci nebyla doposud uzavřena smlouva o poskytnutí dotace nebo příjemci od realizace odstoupili.

Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném podoblastí podpory 3.1.1

Odpočívka pro karavany a obytné vozy

Žadatel: INREMA EXHIBITIONS  s. r. o.
Výzva: 33/2012
Celkové výdaje projektu: 5 005 306,40 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro zastavení a odpočinek posádek automobilů s karavany a obytnými vozy při návštěvě města Olomouce a jejího okolí. Realizace projektu jednoznačně přispěje k rozvoji doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. Současně přispěje i k dalšímu rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě pracovních míst.

 

Výstavba hotelu TARA

Žadatel: REMI STEEL s. r. o.
Výzva: 8/2008
Celkové výdaje projektu: 12 382 916 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba samostatně stojícího hotelu ve standardu *** (v současném stavu jde o rozestavěnou budovu ve fázi hrubé stavby). Hotel TARA bude dvoupodlažní nepodsklepený objekt s obytným podkrovím. V 1 NP budou dva jednolůžkové pokoje, z toho jeden pro invalidy, ve 2 NP bude celkem 6 jednolůžkových pokojů a 2 dvojlůžkové. Objekt bude poskytovat ubytování pro 12 osob s možností snídaně v jídelně. V objektu budou prostory společenské, konferenční, jídelna a zázemí personálu.
V souvislosti s projektem vznikne 2,5 úvazku nových pracovních míst.

Projekt nebude realizován! Žadatel podal dne 8. 6. 2009 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava žádost o odstoupení od dotace z důvodu celosvětové ekonomické krize.

 

Penzion Na Návsi

Žadatel: PLYNOMONT s. r. o.
Výzva: 18/2010
Celkové výdaje projektu: 23 234 576 Kč1)
Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování penzionu v moravském stylu. Penzion o kapacitě 27 lůžek bude dle klasifikace ubytovacích zařízení odpovídat kategorii *** a ****. Součástí penzionu bude také restaurace. Doprovodnou službou bude půjčovna kol.
V souvislosti s projektem vznikne 12 nových pracovních míst.

Projekt nebude realizován! Žadatel podal dne 25. 2. 2011 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava žádost o odstoupení od dotace z důvodu nezajištění financování projektu.

1) Celkové výdaje projektu obsahují způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu