Úspěšné projekty IPRÚ Olomouc

Níže uvedená tabulka uvádí v přehledné podobě dosud úspěšné projekty. Konkrétní informace o jednotlivých úspěšných projektech lze nalézt v sekcích Schválené projekty (zde jsou uvedeny všechny schválené projekty a projekty které po schválení odstoupily od realizace ) a Realizované projekty (zde jsou uvedeny projekty s probíhající či ukončenou realizací).

Schválené projekty IPRÚ Olomouc (2008-2010 – realizace IPRÚ před aktualizací)

OBLAST PODPORY 3.1
Aktivita 1 Rekonstrukce IC Olomouc
Jednotný systém značení památek a památných domů
Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)
Informační systém ZOO Olomouc
Aktivita 2  
Aktivita 3 Arcibiskupský palác Olomouc – zpřístupnění významné kulturní památky pro cestovní ruch
Aktivita 4 Pevnůstka Radíkov – Poterna
Barokní bastionová pevnost –Prachárna Olomouc
Stavební úpravy fortu XXII. a vybudování expozice prezentující vojenské opevnění města
Muzeum Lagerfort
Podoblast podpory 3.3.1 Aktivita 1+2 Modernizace ubytování a zkvalitnění služeb hotelu Flora
Výstavba Hotelu U Parku
Výstavba hotelu TARA
Rozšíření provozu hotelu Arigone – penzion Arigone
Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Penzion Lazce
Penzion Na Návsi
Aktivita 3 Jezdecký areál s ubytovacím zařízením – Jízdárna Lazce
Aktivita 4  

 

Schválené projekty IPRÚ Olomouc - aktualizace

Podoblast podpory Aktivita Seznam projektů
3.1.1 A1. Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centru města Olomouce

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad - Letní občerstvení

A2. Rozvoj turistických cílů na území města

Africký tropický pavilon

Zpřístupnění podzemních chodeb fortu Tafelberg

  A3. Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit  
3.3.1 B1. Podpora nových ubytovacích zařízení typu kemp na vymezené ploše v souladu s územním plánem města Olomouce Odpočívka pro karavany a obytné vozy