Výsledky výzev IPRÚ Olomouc

13. listopadu 2013 (st)

Ve výzvě č. 8/2008 bylo předloženo celkem 10 projektových žádostí.

Do podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Olomouc byla předložena projektová žádost Arcibiskupský palác Olomouc – zpřístupnění významné kulturní památky pro cestovní ruch. Tato projektová žádost byla Výborem Regionální rady schválena.

Do podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpodpory 3.1.1 – Olomouc bylo předloženo celkem 9 projektových žádostí. Výborem Regionální rady byly schváleny tři projektové žádosti, a to:

 • Modernizace ubytování a zkvalitnění služeb hotelu Flora
 • Výstavba Hotelu U Parku
 • Výstavba hotelu TARA

 

Do výzvy č. 14/2009 byly předloženy 4 projektové žádosti, Výbor Regionální rady všechny tyto žádosti schválil. Jedná se o následující projekty:

 • Rekonstrukce IC Olomouc
 • Jednotný systém značení památek a památných domů
 • Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)
 • Informační systém ZOO Olomouc

Podrobnější popis projektů schválených v této výzvě je uveden v sekci Úspěšné projekty

 

Do výzvy č. 16/2009 byly předloženy 4 projektové žádosti, Výbor Regionální rady všechny tyto žádosti schválil. Jedná se o následující projekty:

 • Barokní bastionová pevnost - Prachárna Olomouc
 • Muzeum Lagerfort XIII
 • Stavební úpravy fortu XXII a vybudování expozice prezentující vojenské opevnění města Olomouce
 • Pevnůstka Radíkov - Poterna

 

Do výzvy č. 18/2010 bylo předloženo celkem 13 projektových žádostí, Výbor Regionální rady schválil následující projekty:

 • Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - penzion Lazce
 • Rozšíření provozu hotelu Arigone - penzion Arigone
 • Penzion Na Návsi
 • Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Jízdárna Lazce

Do výzvy č. 33/2012 pro oblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na aktivitu A1 - "Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centru města Olomouc"  nebyl předložen žádný projekt .
Pro podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 byl v rámci této výzvy předložen projekt „Odpočívka pro karavany a obytné vozy“, který byl Výborem Regionální rady schválen k realizaci. V současné době probíhá dokládání dokumentace potřebné k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

V září 2012 byla vyhlášena výzva č. 37/2012 pro oblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – na aktivitu A1 - Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centru města Olomouc, do které byly ve zkráceném termínu podány projekty Olomoucký hrad a Olomoucký hrad – Letní občerstvení.

Oba projekty byly Výborem Regionální Rady schváleny k dopracování.

Do výzvy č.42/2013 pro oblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – na aktivitu A2 - Rozvoj turistických cílů na území města - byly předloženy projekty:

 • Africký tropický pavilon
 • Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg

Oba projekty byly Výborem Regionální Rady schváleny k dopracování.

 

Do výzvy č.45/2013 pro oblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – na aktivitu A3 - Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit - byl předložen jeden projekt:

 • Amfiteátr

Projekt byl Výborem Regionální Rady schválen k dopracování.