Aktuální výzvy

13. listopadu 2013 (st)

V úterý 13. 8. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 45/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, aktivita A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit. Individuální projekty musí naplňovat IPRÚ Olomouc - aktualizace.

Oprávnění žadatelé/příjemci dotace jsou nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace), žadatelem může být pouze vlastník kulturní památky.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (Jeremenkova 40b, Olomouc) byl 12. 9. 2013 do 12 hodin. V tomto termínu byla předložena jedna projektová žádost a to na projekt "Amfiteátr".

 

Dne 29.4.2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 42/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. V rámci specifického cíle "Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch" byla tato výzva zaměřena na aktivitu "Rozvoj turistických cílů na území města" v rámci IPRÚ Olomouc.

Oprávněným žadatelem o dotaci bylo Statutární město Olomouc.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí byl 31.5.2013 do 12 hodin. V tomto termínu SMOl předložil 2 projektové žádosti:

  • Africký tropický pavilon
  • Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg

 

 

Starší:

V pondělí 14. 1. 2013 vyhlásilo Statutární město Olomouc specifickou výzvu na sběr projektových záměrů pro aktivitu A2 Rozvoj turistických cílů na území města Integrovaného plánu rozvoje území města Olomouce (IPRÚ Olomouc), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Cílem této výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území města, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu a jsou v souladu s aktivitou A2 Rozvoj turistických cílů na území města IPRÚ Olomouc.

Pokud  tato výzva na sběr projektových záměrů prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, bude vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí na výše uvedenou aktivitu. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je březen 2013.