Čerpání prostředků IPRÚ Olomouc

13. listopadu 2013 (st)

V rámci IPRÚ Olomouc bylo doposud schváleno čerpání prostředků žadatelům, kteří uspěli ve výzvách č. 8/2008, č. 14/2009, č. 16/2009 a č. 18/2010. (viz tabulka).

  Oblast podpory 3.1 Podoblast podpory 3.3.1
Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 1+2 Aktivita 3 Aktivita 4
Alokace dle IPRÚ Olomouc 10 mil. 40 mil. 25 mil. 25 mil. 100 mil. 35 mil. 5 mil.
Výzva č. 8/2008 Alokace ve výzvě - - 25 mil. - 103 mil. 18 mil. 9 mil.
Schváleno k čerpání - - 25 mil. - 39,9 mil. 0 0
Výzva č. 14/2009 Alokace ve výzvě 10 mil. - - - - - -
Schváleno k čerpání 8,2 mil. - - - - - -
Výzva č. 16/2009 Alokace ve výzvě - - - 33,859 mil.* - - -
Schváleno k čerpání - - - 33,859 mil. - - -
Výzva č. 18/2010 Alokace ve výzvě - - - - 60,1 mil. 35 mil. -
Schváleno k čerpání - - - - 47,7 mil. 25,1 mil. -
Zbývá vyčerpat 1,8 mil. 40 mil. 0 0 mil. 12,4 mil. 9,9 mil. 5 mil.

* Původní alokace ve výzvě (25 mil.Kč) byla rozhodnutím Výboru Regionální rady ze dne 28.7.2010 navýšena na 33,859 mil.Kč .
Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč.

Čerpání prostředků IPRÚ Olomouc - Aktualizace

  Podoblast podpory 3.1.1 Podoblast podpory 3.3.1
Aktivita A1 Aktivita A2 Aktivita A3 Aktivita B1
Alokace dle IPRÚ Olomouc - aktualizace 89,36 mil. 32,48 mil. 7,2 mil. 3 mil.
Výzva č. 33/2012 Alokace ve výzvě 89,36 mil. - - 3 mil.
Schváleno k čerpání - - - 2,4 mil.
Výzva č. 37/2012 Alokace ve výzvě 89,36 mil. - - -
Schváleno k čerpání 70,343 mil. - - -
Výzva č. 42/2013

Alokace ve výzvě

  32,48 mil. - -
Schváleno k čerpání  
32,48 mil.
- -
Výzva č. 45/2013 Alokace ve výzvě     7,2 mil.  
Schváleno k čerpání     7,2 mil.  

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč.