Finanční plán aktualizace IPRÚ Olomouc

13. listopadu 2013 (st)

Pro realizaci jednotlivých aktivit v rámci aktualizace IPRÚ Olomouc je nastaven finanční plán čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava, který je zobrazen v následujících tabulkách:

Plánovaný objem finančních prostředků aktualizace IPRÚ (v tis. Kč) – podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

  Plánovaný objem způsobilých výdajů 2013 2014 2015

AKTIVITA A1
REVITALIZACE NEBO REKONSTRUKCE VÝZNAMNÉHO HISTORICKÉHO ÚZEMÍ, OBJEKTU VČETNĚ MOBILIÁŘE

V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA OLOMOUCE

Celkové předpokládané zdroje 95 191,7 29 770,2 40 676,5 24 745
z toho dotace 70 343,2 22 000 30 058,8 18 284,4
z toho vlastní zdroje 24 848,5 7 770,2 10 617,7 6 460,6
AKTIVITA A2
ROZVOJ TURISTICKÝCH CÍLŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA
Celkové předpokládané zdroje 38 216,6 0 26 751,6 11 465
z toho dotace 32 484,1 0 22 738,8 9 745,3
z toho vlastní zdroje 5 732,5 0 4 012,8 1 719,7

AKTIVITA A3

STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE KULTURNÍ PAMÁTKY ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO CENTRA

KULTULNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT

Celkové předpokládané zdroje 12 000 0 0
12 000
z toho dotace 7 200 0 0 7 200
z toho vlastní zdroje 4 800 0 0 4 800
 
CELKEM ZA PODOBLAST PODPORY 3.1.1 INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Celkové předpokládané zdroje 145 408,3

29 770,2

67 428,1 48 210
z toho dotace 110 027,3 22 000 52 797,6 35 229,7
z toho vlastní zdroje 35 381 7 770,2 14 630,5 12 980,3

Plánovaný objem finančních prostředků aktualizace IPRÚ (v tis. Kč) – podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1

 

  Plánovaný objem způsobilých výdajů 2013 2014 2015
AKTIVITA B1
PODPORA NOVÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ TYPU KEMP NA VYMEZENÉ PLOŠE V SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA OLOMOUCE
Celkové předpokládané zdroje 3 971,1 3 971,1 0 0
z toho dotace 2 382,7 2 382,7 0 0
z toho vlastní zdroje 1 588,4 1 588,4 0 0

 

Finanční plán IPRÚ Olomouc před aktualizací

Pro realizaci jednotlivých aktivit v rámci IPRÚ Olomouc je nastaven finanční plán, který zobrazují následující tabulky:

Plánovaný objem finančních prostředků IPRÚ (v tis. Kč) – oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

  Plánovaný objem způsobilých výdajů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktivita 1
Název: Vybudování a rozvoj jednotného informačního systému ve městě Olomouci
Celkové předpokládané zdroje 12000 0 4500 5500 1000 1000 0 0 0
z toho dotace 10000 0 3750 4582 834 834 0 0 0
z toho soukromé 2000 0 750 918 166 166 0 0 0
Aktivita 2
Název: Revitalizace významného historického území města Olomouce – areál Přemyslovského hradu a Václavského náměstí
Celkové předpokládané zdroje 76000 0 0 15200 30400 30400 0 0 0
z toho dotace 40000 0 0 8000 16000 16000 0 0 0
z toho soukromé 36000 0 0 7200 14400 14400 0 0 0
Aktivita 3
Název: Stavební úpravy významné kulturní památky – Arcibiskupský palác – se záměrem zpřístupnění památky pro cestovní ruch
Celkové předpokládané zdroje 29412 0 0 14706 14706 0 0 0 0
z toho dotace 25000 0 0 1250 1250 0 0 0 0
z toho soukromé 4412 0 0 2206 2206 0 0 0 0
Aktivita 4
Název: Stavební úpravy významné kulturní památky – fortové a bastionové pevnosti na území města Olomouce – se záměrem zpřístupnění památky pro cestovní ruch a vybudování nové expozice
Celkové předpokládané zdroje 87300 0 0 17460 34920 34920 0 0 0
z toho dotace 25000 0 0 10000 10000 0 0 0 0
z toho soukromé 62300 0 0 12460 24920 24920 0 0 0
Celkem za oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Plánované zdroje
Celkem za IPRÚ
204712 0 4500 52866 81026 66320 0 0 0
z toho dotace 100000 0 3750 30082 39334 26834 0 0 0
z toho soukromé 104712 0 750 22784 41692 39486 0 0 0

 

Plánovaný objem finančních prostředků IPRÚ (v tis. Kč) – podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1

  Plánovaný objem způsobilých výdajů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktivita 1
Název: Zvýšení kvality a kapacity ubytovacích zařízení kategorie hotel včetně návazné infrastruktury a služeb
Celkové předpokládané zdroje 21600 0 0 42120 84240 84240 0 0 0
z toho dotace 80000 0 0 16000 32000 32000 0 0 0
z toho soukromé 130600 0 0 26120 52240 52240 0 0 0
Aktivita 2
Název: Rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení kategorie hotel, pension třídy *** a vyšší včetně návazné infrastruktury a služeb za účelem zvýšení standardu
Celkové předpokládané zdroje 181300 0 0 36260 72520 72520 0 0 0
z toho dotace 30000 0 0 6000 12000 12000 0 0 0
z toho soukromé 151300 0 0 30260 60520 60520 0 0 0
Aktivita 3
Název: Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury
Celkové předpokládané zdroje 93600 0 0 18720 37440 37440 0 0 0
z toho dotace 20000 0 0 4000 8000 8000 0 0 0
z toho soukromé 73600 0 0 14720 29440 29440 0 0 0
Aktivita 4
Název: Stavební úprava kulturní památky, technické památky za účelem vybudování expozice, vybudování nové turistické zajímavosti včetně návazné infrastruktury nebo zpřístupnění památky pro cestovní ruch
Celkové předpokládané zdroje 52000 0 0 10400 20800 20800 0 0 0
z toho dotace 10000 0 0 2000 4000 4000 0 0 0
z toho soukromé 42000 0 0 8400 16800 16800 0 0 0
Celkem za podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1
Plánované zdroje
Celkem za IPRÚ
537500 0 0 107500 215000 215000 0 0 0
z toho dotace 140000 0 0 28000 56000 56000 0 0 0
z toho soukromé 397500 0 0 79500 159000 159000 0 0 0