Základní informace o IPRÚ Olomouc

Integrovaný plán rozvoje území Olomouc (IPRÚ Olomouc) je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v Olomouci, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

IPRÚ Olomouc a individuální projekty předložené v rámci IPRÚ Olomouc koordinuje a monitoruje statutární město Olomouc, konkrétně Odbor evropských projektů. Projekty se budou realizovat v letech 2008–2015 a budou zaměřené na podporu a rozvoj cestovního ruchu.

Projekty realizované v rámci IPRÚ Olomouc jsou financovány z Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, z prioritní osy 3 Cestovní ruch, která se dělí na dvě pro IPRÚ Olomouc podstatné oblasti:

 • 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – určeno pro veřejné subjekty s alokací 100 milionů Kč a s možností získat dotaci až 85 % uznatelných výdajů projektu
 • 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby – určeno pro podnikatelské subjekty s možností získat dotaci 40–60 % uznatelných výdajů projektu a to v závislosti na velikosti podniku

 

Globální cíl a specifické cíle aktualizovaného dokumentu IPRÚ Olomouc platného od 07/2011:

GLOBÁLNÍ CÍL IPRÚ OLOMOUC - AKTUALIZACE

Zvýšení atraktivnosti města Olomouc prostřednictvím revitalizace historického území města Olomouc, zkvalitněním infrastruktury cestovního ruchu a zlepšením kvality nabízených služeb za účelem zvýšení návštěvnosti a příjmů z cestovního ruchu.

SPECIFICKÉ CÍLE IPRÚ OLOMOUC-AKTUALIZACE

 1. Stavební úpravy historických památek s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch.
 2. Budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch.

 

Globální cíl a specifické cíle IPRÚ Olomouc před aktualizací (období 2008-07/2011):

GLOBÁLNÍ CÍL IPRÚ OLOMOUC

Zvýšení atraktivnosti území pro turisty a návštěvníky města zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a rozvojem služeb v cestovním ruchu do roku 2013.

SPECIFICKÝ CÍL PRO AKTIVITU „PŘÍPRAVA, REALIZACE A KOORDINACE IPRÚ OLOMOUC“

 1. Využití potenciálu území pro cestovní ruch a zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch koordinací a realizací jednotlivých aktivit a projektů v podoblasti podpory 3.1.1, 3.3.1 a 3.3.3

SPECIFICKÉ CÍLE PRO PODOBLAST PODPORY 3.1.1

 1. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch stavebními úpravami kulturních a technických památek a zajímavostí
 2. Zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch

SPECIFICKÉ CÍLE PRO PODOOBLAST PODPORY 3.3.1

 1. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch zvýšením kvality a kapacity ubytovacích zařízení
 2. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch stavebními úpravami kulturních a technických památek a zajímavostí
 3. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch rozvojem vybavenosti v oblasti sportu a rekreace

SPECIFICKÉ CÍLE PRO PODOOBLAST PODPORY 3.3.3

 1. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch rozvojem a obnovou infrastruktury pro výstavnictví
 2. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch rozvojem a obnovou infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku