Základní informace o IPRÚ Olomouc

Integrovaný plán rozvoje území Olomouc (IPRÚ Olomouc) je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v Olomouci, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Více ...

Integrovaný plán rozvoje území Olomouc

Harmonogram výzev

V rámci IPRÚ Olomouc – aktualizace se ještě počítá s vyhlášením výzvy na aktivitu A2 - „Rozvoj turistických cílů na území města“. 
Předpokládané datum vyhlášení výzvy na aktivitu A2 v podoblasti podpory 3.1.1 je březen 2013.
Více o podporovaných aktivitách »

Aktuality

13SRP2013

V úterý 13. 8. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 45/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, aktivita A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit. Individuální projekty musí naplňovat IPRÚ Olomouc - aktualizace. Více »

2ČER2013

Statutární město Olomouc vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů pro nově navrhovanou aktivitu A3 Stavební úpravy a revitalizace kulturní památky za účelem vybudování nového centra kulturních a společenských aktivit Integrovaného plánu rozvoje území města Olomouce (IPRÚ Olomouc), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Více »

14ČER2013

Dne 29. 4. 2013 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 42/2013 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. Více »

Kompletní přehled »
Schválené projekty
Realizované projekty
  • Rekonstrukce IC Olomouc
  • Jednotný systém značení památek a památných domů
  • Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)
  • Informační systém ZOO Olomouc

Více o schválených projektech »