Vyhlášena výzva č. 28/2011

18. listopadu 2011 (pá)

Ve středu 16.11.2011 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 28/2011 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Městské parky.

V rámci výzvy jsou podporovány tyto aktivity IPRM:

  • 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch
  • 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování

Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou statutární město Olomouc (SMOl) a organizace zřizované nebo zakládané SMOl. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 19.12.2011.

Text výzvy je uveřejněn spolu s veškerou potřebnou dokumentací na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.