První etapa aktualizace IPRM schválena ve Výboru Regionální rady

13. ledna 2012 (pá)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil na svém jednání konaném dne 12.12.2011 první etapu aktualizace IPRM realizovaných statutárním městem Olomouc. Náplní první etapy aktualizace IPRM byl převod části nedočerpaných prostředků z IPRM Městské parky do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ve výši 14 mil. Kč.

Tato částka byla alokována pro nově vytvořenou aktivitu 1.2.3 v rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, na níž bude v únoru 2012 vyhlášena výzva k předkládání projektů.

Aktuální znění dokumentu IPRM po provedení první etapy aktualizace naleznete v sekci Dokumenty.