Fyzická realizace všech projektů IPRM Městské parky byla ukončena

15. dubna 2016 (pá)

Podle harmonogramu IPRM Městské parky měla být fyzická realizace všech individuálních projektů ukončena do 31.12.2015. Tato podmínka byla splněna. V rámci IPRM Městské parky tedy již nelze podávat a realizovat projekty. IPRM Městské parky je v období udržitelnosti.