Dokument IPRM Městské parky

Dokument IPRM Městské parky

Projednávání IPRM Městské parky probíhalo od poloviny roku 2008, a to jednak formou veřejného projednání a rovněž v rámci Řídícího výboru a Pracovní skupiny. V rámci projednávání bylo řešeno, které předložené projektové záměry budou zahrnuty do indikativního seznamu projektů ve finální verzi dokumentu IPRM Městské parky, a především konečné vymezení zóny pro tento IPRM.

Finální verze dokumentu byla schválena dne 2. 9. 2008 Radou města Olomouce a následně dne 15. 9. 2008 Zastupitelstvem města Olomouce. Dne 30. 9. 2008 byl dokument předán na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava k posouzení, a to v rámci výzvy č. 7/2008. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava předložený IPRM Městské parky schválil k realizaci dne 8. 12. 2008 usnesením číslo 007/VRR02/08. Následně byl ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dopracován systém implementace pro individuální projektové žádosti v rámci IPRM.

Dokument IPRM Městské parky

Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 12 Dokument PDF, 4.9 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 11 Dokument PDF, 4.9 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 10 Dokument PDF, 4.9 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 9 Dokument PDF, 4.9 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 8 Dokument PDF, 4.7 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 7 Dokument PDF, 4.7 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 6 Dokument PDF, 5.9 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 5 Dokument PDF, 5.9 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 3 Dokument PDF, 5.7 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 2 Dokument PDF, 5.6 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – po Změně č. 1 Dokument PDF, 5.5 MB
Příloha: Dokument IPRM Městské parky – schválený dokument Dokument PDF, 5.5 MB

Změny dokumentu IPRM Městské parky

Příloha: Změna č. 12 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 11 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 10 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 9 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 8 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 7 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 6 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 5 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky - příloha č.1 čistopis
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky - příloha č.1 změny
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky - příloha č.2 čistopis
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky - příloha č.2 změny
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky - příloha č.3 čistopis
Příloha: Změna č. 3 IPRM Městské parky - příloha č.3 změny

Příloha: Změna č. 2 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 2 IPRM Městské parky – Příloha č. 1

Příloha: Změna č. 1 IPRM Městské parky
Příloha: Změna č. 1 IPRM Městské parky – Příloha č. 1