Pro partnery

Do IPRM Městské parky je možné průběžně doplňovat projektové záměry. Formulář projektového záměru naleznete
zde.

Postup zařazení projektu do IPRM je následující:

  1. Žadatel vyplní formulář projektového záměru
  2. Vyplněný formulář žadatel zašle e-mailem na Odbor evropských projektů MmOl k posouzení souladu s cíli IPRM
  3. Po kladném posouzení souladu s cíli IPRM schvaluje Rada města Olomouce (RMO) zařazení projektového záměru do IPRM
  4. Po schválení RMO je podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava žádost o změnu IPRM
  5. Úřad Regionální rady se k požadované změně IPRM vyjádří – změny schválí či zamítne
  6. V případě schválení změny IPRM může být vydáno potvrzení o zařazení projektu do IPRM

 

Statutární město Olomouc s úspěšnými žadateli o dotaci na realizaci individuálního projektu v rámci IPRM Městské parky poskytnuté z ROP SM uzavírá Smlouvu o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRM Městské parky.

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při realizaci individuálního projektu v rámci IPRM Městské parky. Účelem této smlouvy je pomoc partnerovi při realizaci individuálního projektu v souladu se schváleným IPRM Městské parky a zároveň monitoring realizace projektu v zájmu naplnění indikátorů a cílů specifikovaných v dokumentu IPRM Městské parky.