Manažer IPRM Městské parky

Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, resp. dalších ŘO OP.

Kompetence

 • dává podněty ke svolání Řídícího výboru na základě potřeby vyplývající z přípravy a realizace IPRM
 • komunikuje s poskytovatelem dotace ŘO ROP Střední Morava
 • informuje veřejnost o přípravě a realizaci IPRM
 • účastní se jednání Řídícího výboru a zajišťuje jejich technické zabezpečení
 • zajišťuje zápis z jednání Řídícího výboru, jeho rozeslání všem členům a zveřejnění na webových stránkách města Olomouce
 • zajišťuje monitorování IPRM jako celku a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci IPRM ke schválení ŘO ROP Střední Morava
 • koordinuje a kontroluje aktivity jednotlivých partnerů zapojených do IPRM
 • poskytuje metodickou pomoc při realizaci projektů v rámci IPRM
 • zajišťuje průběžný monitoring plnění monitorovacích ukazatelů
 • zajišťuje informování veřejnosti o průběhu realizace IPRM
 • monitoruje a zajišťuje dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
 • zajišťuje přípravu podkladů pro RMO
 • zajišťuje strategické hodnocení IPRM
 • zajišťuje přípravu a administraci žádostí o změnu IPRM