Řídící výbor IPRM Městské parky

Nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM Městské parky – podléhá Radě města Olomouce (dále RMO).

Na jednání RMO konaném dne 22.9.2015 bylo schváleno následující složení Řídícího výboru IPRM Městské parky .

Členové

 • RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – náměstek primátora
 • RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora
 • JUDr. Martin Major – náměstek primátora
 • PhDr. Pavel Urbášek – náměstek primátora
 • Ing. Radovan Sítek – vedoucí odboru evropských projektů SMOl
 • Ing. Jiří Uhlíř – ředitel Výstaviště Flora
 • Ing. Ivan Matulík – ředitel ÚRR SM (nehlasující člen)
 • Mgr. Filip Žáček – náměstek primátora

Kompetence ŘV:

 • zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé IPRM a jmenuje členy jednotlivých pracovních skupin
 • projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení
 • projednává výběr projektových záměrů a dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města
 • pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, ŘV navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města
 • projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města
 • posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení zastupitelstvu/radě města před jejich předložením řídícímu orgánu ROP Střední Morava
 • zajišťuje koordinaci, realizaci a monitoring IPRM

Usnesení Řídícího výboru

Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 5. 2016 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 2. 3. 2016 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 18. 9. 2015 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 21. 5. 2015 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 3. 2015 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 16. 1. 2015 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 24. 11. 2014 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 9. 2014 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 11. 2013 Dokument PDF, 16.5 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 21. 8. 2013 Dokument PDF, 20 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 7. 2013 Dokument PDF, 14.6 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 5. 9. 2012 Dokument PDF, 16.8 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 16. 7. 2012 Dokument PDF, 18.9 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 26. 10. 2011 Dokument PDF, 28.3 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 12. 10. 2011 Dokument PDF, 12.9 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 10. 8. 2011 Dokument PDF, 13.9 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 16. 3. 2011 Dokument PDF, 17.7 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 2. 2010 Dokument PDF, 0.5 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 4. 11. 2009 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 21. 8. 2008 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 6. 8. 2008 Dokument PDF, 0.4 MB