Řídící struktura IPRM Městské parky

Pro účely efektivního odborného a administrativního zajištění přípravy a realizace IPRM Městské parky byla ustanovena následující řídící struktura.