Realizované projekty


Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 13/2009
Výše dotace: 24 218 070 Kč
Celkové výdaje projektu: 51 162 501 Kč
Popis projektu: Smetanovy sady byly a jsou hodně využívány pro pořádání mezinárodních výstav. To mělo za následek chaotické budování nových chodníků, rozšiřování stávajících chodníků a časté opravy jejich narušeného povrchu. Důsledkem je pak nepravidelná šířka chodníků, zakládání cest špatnými technologiemi, nebo též vznik vyšlapaných stezek přes trávníky a někdy i porosty. Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší obnovu nejstaršího historického parku v Olomouci, Smetanova sadu. V rámci realizace projektu bude provedena obnova/rekonstrukce cestní sítě (obnova povrchů cest, které jsou v kritickém stavu, jejich logické provázání, úprava cest pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře), parky budou vybaveny mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, apod.) a bude z části rekonstruováno a nově vybudováno veřejné osvětlení (rozvody a lampy VO).

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 13/2009
Výše dotace: 31 951 666 Kč
Celkové výdaje projektu: 67 049 823 Kč
Popis projektu: Čechovy a Bezručovy sady se rozkládají v srdci krajského města Olomouce a patří nejen ke kulturním, ale rovněž k historickým klenotům města. Projekt předkládaný statutárním městem Olomouc řeší obnovu těchto dvou historických parků v Olomouci. V rámci realizace projektu bude provedena obnova/rekonstrukce cestní sítě (obnova povrchů cest, které jsou v kritickém stavu, jejich logické provázání, úprava cest pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře), parky budou vybaveny mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, apod.) a bude z části rekonstruováno a nově vybudováno veřejné osvětlení (rozvody a lampy VO).

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci

Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Výzva: 14/2009
Výše dotace: 8 433 662 Kč
Celkové výdaje projektu: 11 531 273 Kč
Popis projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality života v Olomouci prostřednictvím revitalizace parků a velmi cenné historické zeleně v pásu historické zeleně Olomouce za budovami Křížkovského 8 až 14 v Olomouci. Tyto parky a zahradně-architektonický prostor leží v atraktivní turistické zóně v těsné blízkosti centra města. Prostory umístěné nad městskými hradbami se díky svojí historii a komorní atmosféře nepochybně stanou vyhledávaným místem pro vzdělávání, setkávání, zamyšlení či odpočinek různých generací. Po jejich rehabilitaci a obnově vznikne propojený a průchozí areál a v rámci polyfunkčního významu bude umožněn řízený přístup široké veřejnosti.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Bezručovy sady - lávka

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 24/2011
Výše dotace: 4 298 046 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 420 844 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování pěší lávky v Bezručových sadech v Olomouci, která propojuje prostor bývalé korunní pevnosti - dnes Botanické zahrady a rozária. Součástí projektu je také pořízení mobiláře, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Lávka je navržena do míst původního přemostění Mlýnského potoka strženého velkou vodou, v ohbí jeho toku u Michalských schodů. Součástí projektu je i úprava nástupního prostoru lávky na obou březích.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II. etapa

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 24/2011
Výše dotace: 5 712 260 Kč
Celkové výdaje projektu: 6 720 306 Kč
Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci části hlavní aleje Smetanových sadů ve směru restaurace Fontána - ulice Polská, která zahrnuje provedení nových povrchů stávajících cest a to včetně nových konstrukčních vrstev v celkové délce 230 metrů. Spolu s cestami bude řešeno nové veřejné osvětlení a obnova stávajícího a instalování nového mobiliáře zahrnující lavičky a odpadkové koše, které budou podél celé rekonstruované části aleje v obou směrech. Zároveň dojde k revitalizaci bezprostředních ploch, které byly projektem dotčeny - úprava nejbližšího terénu podél komunikace a mobiliáře a jeho opětovné zatravnění.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Dětské hřiště Michalské stromořadí

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 24/2011
Výše dotace: 4 805 884 Kč
Celkové výdaje projektu: 5 854 000 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nového multifunkčního dětského hřiště v centru města Olomouce v lokalitě Bezručových sadů. Součástí projektu je provedení vegetačních úprav, doplnění cestní sítě včetně mobiliáře, veřejného osvětlení a vodního pítka. V rámci projektu dojde k regeneraci a revitalizaci území o celkové ploše 0,44 ha. Realizací projektu dojde k vytvoření přirozeného prostoru pro setkávání a relaxaci obyvatel města, dále se zvýší estetická hodnota dané lokality.

Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Dostavba areálu VFO – pavilon A2

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 28/2011
Výše dotace: 27 425 618 Kč
Celkové výdaje projektu: 140 452 269 Kč
Popis projektu: V rámci realizace projektu bude provedena výstavba nového pavilonu A2 těsně přiléhajícího ke stávajícímu pavilonu A1 a výstavba provozní budovy Výstaviště Flora Olomouc s restaurací. V rámci realizace dojde k rozšíření výstavních ploch, dobudování potřebného zázemí a skladových prostor o rozloze 570 m2. Nově budovaný objekt bude řešit zvýšení kapacity výstavní plochy o 1090m2, která bude splňovat nejnáročnější požadavky vystavovatelů. Dále dojde ke zlepšení logistiky celého areálu, zefektivnění přístupových cest a využití výstavních ploch. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu areálu a rozšířit možnosti nabídky výstavnických služeb, čímž dojde ke zlepšení kvality a posilování konkurenceschopnosti regionu.
Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Příjezdová komunikace a parkoviště

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 28/2011
Výše dotace: 4 861 481 Kč
Celkové výdaje projektu: 24 461 951 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je stavba komunikací (příjezdová komunikace obslužné komunikace parkoviště) o celkové délce 509 m, parkovacích ploch (s kapacitou 101 parkovacích stání pro osobní automobily a 11 stání pro autobusy), dlážděných vozovek manipulačních ploch, stavba vjezdů, chodníků, srovnání terénu, navezení ornice a sadových úprav, dále stavba kanalizace, veřejného osvětlení, přeložek slaboproudých i silnoproudých vedení ČD a vybudování informačního parkovacího systému. Cílem projektu je zvýšit dostupnost areálu VFO, počet odstavných ploch pro návštěvníky i vystavovatele a zajistit kompletní dopravně-technické řešení dlouhodobě složité situace v okolních ulicích při pořádání výstav a veletrhů.
Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.

 

Rozárium

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 59/2015
Výše dotace: 23 543 507 Kč
Celkové výdaje projektu: 34 250 278 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rehabilitace architektonicky velmi významného prostoru rozária, který byl doposud využíván jako prostor poloveřejný. Rekonstrukcí se prostor zpřístupní obyvatelům města a stane se velmi atraktivním městským parkem v návaznosti na historické centrum města a dynamicky se rozvíjející část města s univerzitou. V rámci projektu dojde k vybudování nového vstupu do rozária včetně vstupního objektu, rekonstrukci komunikací a výstavbu nových, rekonstrukci vodní plochy, částečně dojde k obnově a revitalizaci zeleně a projekt bude doplněn drobnými stavbami a mobiliářem jako např. dřevěné molo, infopanely, pergoly, stínící plachty, lavičky, oplocení, herní prvky atd. V současné době je objekt zanedbaný a málo využívaný.
Aktuální informace: Fyzická realizace projektu byla ukončena.