Schválené projekty

Rekonstrukce oranžérie

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 41/2013
Výše dotace: 11 099 990 Kč
Celkové výdaje projektu: 13 058 811 Kč
Popis projektu: Projekt představuje zvýšení nabídky kulturních a volnočasových aktivit v rámci olomouckých parků. Budova oranžérie je v současnosti ve značně zdevastovaném stavu, který může být i ohrožením bezpečnosti a zdraví pro návštěvníky Smetanových sadů. Rekonstrukcí tohoto objektu dojde k jeho záchraně a možnému využití pro volnočasové aktivity obyvatel města. Celkově tak dojde k rekonstrukci nemovité kulturní památky, která bude nově zpřístupněna veřejnosti v rámci volnočasových aktivit obyvatel města. Pro veřejnost bude zpřístupněna trvalá expozice edukačního charakteru o historii olomouckých parků a města, případně tematické dlouhodobější výstavy zaměřené např. na rostliny olomouckého kraje, folklor na Hané, archeologické vykopávky v lokalitě městského parku a jiné.

Aktuální informace: Projekt byl žadatelem stažen z administrace.

 

Železniční nadchod Varšavské náměstí

Žadatel: Statutární město Olomouc
Výzva: 42/2013
Výše dotace: 16 099 999 Kč
Celkové výdaje projektu: 19 000 000 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování bezpečného přechodu pro pěší přes železniční trať z prostoru Varšavského náměstí s množstvím bytů v panelových domech do prostor Smetanových sadů a tím i dále do centra města. Výstavbou objektu nadchodu dojde k bezpečnému bezbariérovému propojení Smetanových sadů s Varšavským náměstím a další občanskou zástavbou v ulici Polská. Nadchod mohou využívat pěší, cyklisté, maminky s kočárky i lidé se zdravotním postižením, jelikož bude splňovat podmínky bezbariérovosti (na jedné straně rampy, na druhé výtah). Zároveň dojde k vybudování navazující komunikace pro pěší (chodník) od nadchodu směrem k Varšavskému náměstí.

Aktuální informace: Projekt byl žadatelem stažen z administrace.