Úspěšné projekty

Níže uvedená tabulka uvádí v přehledné podobě dosud úspěšné projekty. Konkrétní informace o jednotlivých úspěšných projektech lze nalézt v sekcích Schválené projekty a Realizované projekty (v závislosti na tom, v jaké fázi se projekt nachází).

Aktivita 1.1.1
Rozšíření a modernizace výstavních ploch
Dostavba areálu VFO – pavilon A2
Aktivita 1.1.2
Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování
Příjezdová komunikace a parkoviště
Aktivita 2.1.1
Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech - Čechovy a Bezručovy sady
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady
Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II. etapa
Aktivita 3.1.1
Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí
Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci
Bezručovy sady - lávka
Dětské hřiště Michalské stromořadí
Rozárium 
Aktivita 3.1.2
Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity
Rekonstrukce oranžérie
Aktivita 3.1.3
Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti frekventovaných veřejných prostranství
Železniční nadchod Varšavské náměstí