Harmonogram výzev

V dokumentu IPRM Městské parky je stanoven pro jednotlivé aktivity následující harmonogram výzev:

Aktivita 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch
  Vyhlášení výzev – 07/2009, 05/2011 a 11/2011
Aktivita 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování
  Vyhlášení výzev – 07/2009, 05/2011 a 11/2011
Aktivita 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity
  Vyhlášení výzev – 06/2009 a 05/2011
Aktivita 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí
  Vyhlášení výzev – 07/2009, 05/2011 a 05/2013
Aktivita 3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity
  Vyhlášení výzvy – 09/2012 a 03/2013

Harmonogram výzev tematických operačních programů nebude součástí těchto stránek. Aktuální informace lze získat např. na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.