Výsledky výzev

18. dubna 2016 (po)

Součástí této stránky budou pouze výsledky výzev Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava byly dosud vyhlášeny čtyři výzvy pro předkládání projektů naplňujících tento IPRM.

Ve výzvě č. 13/2009 uspěly následující projekty:

 • Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady
 • Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady

Ve výzvě č. 14/2009 uspěl projekt:

 • Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci

Ve výzvě č. 24/2011 uspěly následující projekty:

 • Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II. etapa
 • Dětské hřiště Michalské stromořadí
 • Bezručovy sady - lávka

Ve výzvě č. 28/2011 uspěly následující projekty:

 • Dostavba areálu VFO - pavilon A2
 • Příjezdová komunikace a parkoviště

Ve výzvě č. 37/2012 uspěly následující projekty:

 • Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc rekonstrukce oranžérie

Ve výzvě č. 41/2013 uspěly následující projekty:

 • Rekonstrukce oranžérie

Ve výzvě č. 42/2013 uspěly následující projekty:

 • Rozárium
 • Železniční nadchod Varšavské náměstí

Ve výzvě č. 59/2015 uspěly následující projekty:

 • Rozárium

Podrobnější popis schválených projektů je uveden v sekci Úspěšné projekty.