Čerpání prostředků

13. června 2011 (po)

Součástí této stránky bude přehled prostředků čerpaných pouze z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

V rámci IPRM Městské parky bylo doposud schváleno čerpání prostředků žadatelům, kteří uspěli ve výzvách uvedených v následující tabulce.

  OBLAST PODPORY 2.1
  AKTIVITA 1.1.1 AKTIVITA 1.1.2 AKTIVITA 2.1.1 AKTIVITA 3.1.1 AKTIVITA 3.1.2
Aktuální alokace dle IPRM Městské parky 74,0 mil. 13,1 mil. 65,3 mil. 17,1 mil. 11,1 mil.
Výzva č. 13/2009 Alokace ve výzvě - - 63,4 mil. - -
Schváleno k čerpání - - 56,2 mil. - -
Výzva č. 14/2009 Alokace ve výzvě 153,7 mil. 26,5 mil. - 15,7 mil. -
Schváleno k čerpání - - - 8,4 mil. -
Výzva č. 24/2011 Alokace ve výzvě 111,4 mil. 25,5 mil. 11 mil. 11,5 mil. -
Schváleno k čerpání - - 5,7 mil. 9,1 mil. -
Výzva č. 28/2011 Alokace ve výzvě 111,4 mil. 25,5 mil. - - -
Schváleno k čerpání 74,0 mil. 13,1 mil. - - -
Zbývá vyčerpat 0 0 3,4 mil. 0 11,1 mil.

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč.