Cíle, opatření a alokace

Globálním cílem IPRM Městské parky je zvýšit atraktivitu vymezené zóny města, aby se stala přitažlivým místem nejen pro realizaci investic dalších subjektů především podnikatelských, ale zejména pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel města a tím přispěla ke zvýšení jejich kvality života.

Aktivita 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch Aktivita 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování Aktivita 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity Aktivita 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí

Alokace

Aktivita Dotace Vlastní zdroje Celkem mil. Kč
mil. Kč % mil. Kč %
1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch 74,0 40 111,0 60 185,0
1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování 13,1 40 19,7 60 32,8
2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity 65,3 85 11,5 15 76,8
3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí 17,1 85 3,0 15 20,1
3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity 11,1 85 2,0 15 13,1
Celkem 180,6 - 147,2 - 327,8